Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

wpuscmnie
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje vianiskowo niskowo

May 24 2019

wpuscmnie
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viakreska-groteska kreska-groteska
wpuscmnie
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viarealityisabitch realityisabitch
wpuscmnie
Będziesz go miała dość. Będziesz chciała, żeby po prostu nic nie mówił. Czasami na niego spojrzysz i pomyślisz „mam dosyć!”. Będziesz krzyczała, kłóciła się z nim. Będziesz zła, że nie rozumie rzeczy najbardziej oczywistych i należy mu to tłumaczyć jak przysłowiowej krowie na miedzy. Czasami uciekniesz do przyjaciółki, aby od niego odpocząć. Czasami nie odpiszesz mu na wiadomość, nie odbierzesz telefonu, bo zwyczajnie nie będziesz miała mu nic do powiedzenia. Nie powiesz co jadłaś, jak spędziłaś dzień i czy ten film, na którym byłaś wczoraj w kinie był godny uwagi. Takie zachowania to coś normalnego. Jesteśmy tylko ludźmi, a dobieramy się z drugim, początkowo obcym nam człowiekiem i musimy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będziemy pierdzieć tęczą. Przyjdzie jednak szybko ten moment, w którym pomyślisz sobie, że kochasz tego nieidealnego człowieka, bo o to w tym wszystkim chodzi.
— "Czarne buty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
wpuscmnie
Wszystko, co wydarzyło się tamtego dnia, nabrało szczególnej wagi, zapisało się trwale w mojej pamięci i odcisnęło piętno w sercu. Nie wiem, dlaczego spotkałam cię tego dnia, ale jestem pewna, że na zawsze pozostałeś częścią mojej historii.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapikkumyy pikkumyy
wpuscmnie
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaspokodama spokodama
wpuscmnie
5797 6941
Reposted fromkluczka kluczka vianeupsh neupsh
wpuscmnie
I może to wszystko, co mówię, jest głupie i niedojrzałe, ale dla mnie to właśnie jest miłość. Czuć się przy kimś wyjątkowo, nawet jeśli jest się najzwyklejszą dziewczyną na świecie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianeupsh neupsh

May 19 2019

wpuscmnie
2555 77c4
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiammistake iammistake

May 18 2019

wpuscmnie
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viaadlerek12 adlerek12
wpuscmnie
5314 c8d0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
wpuscmnie
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viaanne-marie anne-marie
wpuscmnie
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute
wpuscmnie
nie ma lepszego pobudzenia w teraźniejszości, jak zaproszenie do przyszłości.
— Caroline Kepnes – Ty
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
wpuscmnie
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaweruskowa weruskowa
wpuscmnie
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
wpuscmnie
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viapikkumyy pikkumyy

May 13 2019

wpuscmnie
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
wpuscmnie
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl